Uvjeti korištenja i pravila privatnosti

Uvjeti korištenja

Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su navedenim uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete s ovim uvjetima (Uvjeti korištenja) i pravilima (Pravila privatnosti), nemojte koristiti ove web stranice. Nastavite li ih dalje koristiti, smatrat će se da ste pristali na predmetne pravne uvjete.

1. Pristup

POLO-COMMERCE d.o.o. (u daljnjem tekstu POLO-COMMERCE) ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim www stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup www stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

2. Zaštita vlasništva

POLO-COMMERCE i njegovi dobavljači ili originalni autori su vlasnici prava na dijelovima ovih stranica i drugih intelektualnih vlasništva u relaciji sa ovim stranicama. Ovime istovremeno pristajete  na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge www stranica POLO-COMMERCE, pojedinačnih elemenata www stranica, dizajna logotipa POLO-COMMERCE bez izričitog pismenog odobrenja POLO-COMMERCE-a.

3. Znakovi i marke

POLO-COMMERCE naziv i POLO-COMMERCE logo su zaštićeni znakovi ili robne marke, registrirani ili ne, od POLO-COMMERCE. Ostali zaštićeni znakovi ili robne marke su vlasništvo njihovih zakonskih predstavnika i/ili vlasnika. Ništa na ovim stranicama ne može biti interpretirano kao pravo Vama, da direktno ili indirektno koristite zaštićene znakove reproducirane na ovim www stranicama bilo da pripadaju POLO-COMMERCE-u ili njegovim dobavljačima odnosno trećim osobama, bez pisanog odobrenja POLO-COMMERCE-a.

4. Nadležnost

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja, i uvjeta upotrebe ove web stranice. Svaki spor ili nedoumicu nastalu sa ovim “Uvjetima korištenja” i “Pravilima privatnosti” ili u vezi s njima će strane nastojati riješiti u dobroj vjeri (dobroj namjeri) kroz pregovore prije sudskog postupka u roku od 45 dana od dobivanja pisanog očitovanja. Ne uzimajući u obzir gore navedeno, POLO-COMMERCE može poduzeti trenutno pravne akcije ako bude potrebno zaštititi povjerljive ili vlastite informacije. Hrvatski sudovi tj. Sud u Zagrebu su isključivo nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima.

5. Informacije

5.1. POLO-COMMERCE ne želi primati povjerljive ili informacije koje se tiču vlasništva, od Vas, preko ove Web stranice. Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. Molimo imajte na umu  da će se bilo koje informacije ili materijal koji se pošalje POLO-COMMERCE tretirati kao da nisu povjerljive. Slanjem nekih informacija ili materijala POLO-COMMERCE-u , vi dajete POLO-COMMERCE-u neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također slažete da POLO-COMMERCE može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike koje ste mu poslali u bilo koju svrhu. Međutim, mi nećemo objaviti vaše ime ili na drugi način publicirati činjenicu da ste nam Vi poslali materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobijemo vašu dozvolu da koristimo vaše ime; ili (b) vas prije obavijestimo da će materijali ili druge informacije koje ste nam poslali na određeni dio ovih stranica, biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeno zajedno s vašim imenom; ili (c) smo obavezni zakonom.

5.2. Sve informacije dostupne na www stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

5.3. Informacije koje POLO-COMMERCE objavljuje na ovim www stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim POLO-COMMERCE ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim www stranicama.

5.4. Linkovi na ovim stranicama Vas mogu odvesti na stranice trećih osoba i tvrtki, odnosno možete napustiti stranice POLO-COMMERCE Stranice izvan POLO-COMMERCE nisu pod kontrolom POLO-COMMERCEa, te POLO-COMMERCE nije odgovoran za sadržaj bilo kojih stranica do kojih ste došli linkom ili linkom na povezanoj stranici. POLO-COMMERCE navodi linkove na stranice trećih osoba i tvrtki isključivo za “convenience” i navođenje bilo kojeg link-a ne znači promociju tih www stranica od strane POLO-COMMERCEa.

5.5. Molimo vas da primite na znanje da POLO-COMMERCE može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim www stranicama.

6. Ograničenje odgovornosti

POLO-COMMERCE ne jamči, izričito ili prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti, odnosno podobnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na www stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim odnosno izmaklu dobit. Do zakonom predviđenih ograničenja, POLO-COMMERCE neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim www stranicama.

7. Prenosivost

Ovi “Uvjeti korištenja” se ne mogu dodijeliti ili prenesti od strane Vas bez prethodne pisane potvrde od strane POLO-COMMERCE. POLO-COMMERCE može dodijeliti ova “Pravila korištenja” bilo kojoj pridruženoj osobi ili trećoj strani u cijelosti ili samo pojedine dijelove.

Pravila privatnosti

POLO-COMMERCE brine o privatnosti Vaših podataka. Našom politikom želimo izbalansirati korist moderne tehnologije u poslovanju sa pravom pojedinca da spriječi zlouporabu svojih osobnih podataka. POLO-COMMERCE d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice pridržava se zakonskih propisa s ciljem zaštite privatnosti Korisnika (pravne osobe) odnosno fizičke osobe kod Korisnika. POLO-COMMERCE d.o.o. posluje isključivo sa pravnim osobama i fizičkim osobama starijim od 18 godina (Korisnik) te sadržaj stranica nije pravljen da privuče fizičke osobe mlađe od 18 godina. POLO-COMMERCE d.o.o. ne želi primati, zadržavati niti obrađivati podatke osoba mlađih od 18 godina.

1. Prikupljanje osobnih podataka

Da bi koristili www stranice, POLO-COMMERCE Vas neće tražiti osobne podatke. Ako nas želite kontaktirati možete poslati u kontakt formi:  Vaše ime, e-mail adresu, telefonski broj (Osobni podaci). POLO-COMMERCE koristi ove informacije isključivo u svrhu pomoći Vama a u okviru svojih djelatnosti koje su opisane na ovim web stranicama. Korištenjem stranicama i/ili unošenjem osobnih podataka pristati ćete na Pravila privatnosti. Također, ove osobne podatke nećemo koristiti u poslovne svrhe niti ćemo ove podatke dijeliti sa trećim osobama.  POLO-COMMERCE će ove podatke držati isključivo samo onoliko koliko je nužno potrebno odnosno do trenutka odgovora na Vaš upit email-om. Nakon toga će dobiveni email zajedno sa poslanim podacima biti obrisan.

2. Prikupljanje informacija o domeni

POLO-COMMERCE prikuplja osnovne informacije o domeni, kao dio analize korištenja naših stranica. Ove informacije se isključivo koriste za svrhu praćenja posjećenosti stranica putem sustava Google Analytics (u daljnjem tekstu: praćenje posjećenosti stranica) te ne zahtjevaju bilo kakvu interakciju sa Vaše strane.

3. Davanje informacija trećim osobama

Vaše osobne podatke nećemo dijeliti sa trećim osobama. U slučajevima predviđenim zakonom, možda ćemo morati Vaše osobne podatke dati nadležnoj ustanovi prema zakonu odnosno ako je to u interesu zaštite prava, imovine ili sigurnosti POLO-COMMERCE, www stranica ili njezinih posjetitelja.

4. Korištenje kolačića (cookie-s)

WWW stranice mogu koristiti “cookies”, koji se koriste za identifikaciju posjetitelja i koji se smještaju na Vaš tvrdi disk. Cookie-s ne mogu čitati podatke s Vašeg tvrdog diska te ste u mogućnosti ili prihvatiti ili odobriti upotrebu kolačića. Neodobravanjem kolačića u danom slučaju može rezultirati smanjenim prikazom informacija odnosno stranice možda neće biti u mogućnosti imati funkcionalnost kakva je predviđena. Odobravanjem kolačića, informacije koje se prikupljaju o posjetiteljima putem kolačića će biti anonimizirane u okviru sustava za praćenje posjećenosti stranica.

5. Prava

Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene/brisanja osobnih podataka koje drži POLO-COMMERCE d.o.o. Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati email poruku na adresu voditelj@polo-commerce.hr

POLO-COMMERCE zadržava pravo promijeniti sadržaj ovih Pravila u svakom trenutku bez posebne obavijesti te bi trebali ova Pravila konzultirati svaki puta kada posjećujete stranice.